SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri za vip vstopnici + heineken bucket za dogodke november 2023 (adam beyer 24. 11. 2023, magnifico 25. 11. 2023

Kurzschluss pravila in pogoji nagradne igre:

1 Splošne določbe

Organizator nagradne igre za vstopnici za dogodke novembra 2023 (Adam Beyer 24. 11. 2023 in Magnifico 25. 11. 2023) (v nadaljevanju: nagradna igra) je Črni poni d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 21. 11. 2023 do 23. 11. 2023, do 12.00.

2 Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri, ki poteka na Instagram strani Kurzschluss lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so starejše od 18 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani.

3 Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodeluje vsak, ki objavi komentar pod objavo na Instagramu objavljeno 20. 11., zapiše, katerega od obeh dogodkov se želi udeležiti in označi 1 ekstro osebi. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko z enim Instagram profilom večkrat objavi odgovor, a kljub temu je lahko njegov komentar izbran le enkrat. Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

4 Nagradni sklad in podelitev nagrad

Organizator bo za vsak dogodek izžrebal 1 srečneža. Oba prejmeta po 2 VIP vstopnici + Heineken bucket, zase in za svojega prijatelja za dogodek po lastni izbiri, ki mora biti zapisan v komentarju. V žreb, ki bo potekal 23. 11., po 12.00 bodo vključeni avtorji vseh javno objavljenih komentarjev. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek javnega in zasebnega Instagram sporočila. Avtor nagrajenega komentarja mora sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek, mail, telefonsko število in kraj rojstva. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov do 24. 11., organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke. Podatki, ki jih bo nagrajenec poslal organizatorju, bodo uporabljeni zgolj v namene predaje vstopnic na dogodku in jih organizator ne bo hranil ali dalje obdeloval.

5 Končne določbe in odgovornost organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook ali Instagram strani dogodka. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani Kurzschluss ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Ljubljana, 21. 11. 2023

Več o piškotkih
Kaj so piškotki?
Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?
Piškotki spletnega mesta kurzschluss.si

ime piškotka

namen

Čas piškotka

PODJETJE

_ga

Coincidental unique number is used to calculate the data on the number of visits on our website

2 leti

Google Analytics


Nastavitve piškotkov