SPLOŠNI POGOJI UPORABE

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Splošni pogoji veljajo od 13. septembra 2018 naprej. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev.

Splošni pogoji uporabe spletne strani Kurzschluss.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno upravlja Črni poni d.o.o., Trubarjeva cesta 79, matična številka: 3467686000, davčna številka SI: 20014058 (v nadaljevanju tudi organizator).

Črni poni je organizator ponujenih dogodkov (v nadaljevanju organizator).

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe uspešne realizacije dogodkov in ostalo nujno potrebno komunikacijo. Dostop do podatkov in obdelavo podatkov bodo izvajale naslednje pravne osebe:

  • Črni poni d.o.o.. bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izvedbe dogodka ter prilagoditve dogodka Kurzschluss v naslednjem letu,
  • Pristop d.o.o. bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izvedbe dogodka in prilagoditve dogodka Kurzschluss v naslednjem letu,
  • FM agencija d.o.o. bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izvedbe dogodka in prilagoditve dogodka Kurzschluss v naslednjem letu.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in na njem delujočega sistema.

Organizator se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Podatki bodo varovani z vso skrbnostjo do uničenja le-teh. Podatki bodo izbrisani v 36 mesecih po zaključku dogodka Kurzschluss.

Uporabnik se strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani podjetja za namen izvedbe dogodka ter prilagoditve dogodka v naslednjem letu. Organizator se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil podjetja, ali pa želi vpogled v podatke, ki jih podjetje hrani o njem lahko to zahtevo posreduje na naslov: info@kurzschluss.si oziroma se od novic odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu, lahko pa tudi pišejo na info@kurzschluss.si. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Pritožbe in spori

Organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

Organizator bo v roku pet (5) delovnih dni potrdil uporabniku, da je prejel pritožbo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru, da to ni mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Za reševanje reklamacij nas kontaktirajte na info@kurzschluss.si.

Organizator si pridržuje pravico, da splošne pogoje spremeni. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator dogodka

Črni poni d.o.o.
Trubarjeva 79
1000 Ljubljana

01 2391 200
info@kurzschluss.si
www.kurzschluss.si

Davčna št.: SI 20014058
Matična št.: 3467686000

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z vložno št. 2009/353

V Ljubljani, 13. september 2018

Več o piškotkih
Kaj so piškotki?
Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?
Piškotki spletnega mesta kurzschluss.si

ime piškotka

namen

Čas piškotka

PODJETJE

_ga

Coincidental unique number is used to calculate the data on the number of visits on our website

2 leti

Google Analytics


Nastavitve piškotkov